Výhradní zastoupení

 

Úvod Produkty Kontakt  


Polyuretanová lepidla
Polychloroprenová
lepidla

Latexová
a disperzní lepidla

  Doltex
  Thermocoll S 16 Express
  Dolexpress 2019
  Doletak A 160
  Ultrabond Silvertex 100
  Doleplast  D 12/5
Tavná lepidla
Ředidla
a pomocné přípravky

Ztužovací materiály
Lepidla pro
nábytkářský průmysl
Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polyuretanová lepidla
Polychloroprenová
lepidla

Latexová
a disperzní lepidla

  Doltex
  Thermocoll S 16 Express
  Dolexpress 2019
  Doletak A 160
  Ultrabond Silvertex 100
  Doleplast  D 12/5
Tavná lepidla
Ředidla
a pomocné přípravky

Ztužovací materiály
Lepidla pro
nábytkářský průmysl
Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polyuretanová lepidla
Polychloroprenová
lepidla

Latexová
a disperzní lepidla

  Doltex
  Thermocoll S 16 Express
  Dolexpress 2019
  Doletak A 160
  Ultrabond Silvertex 100
  Doleplast  D 12/5
Tavná lepidla
Ředidla
a pomocné přípravky

Ztužovací materiály
Lepidla pro
nábytkářský průmysl
Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polyuretanová lepidla
Polychloroprenová
lepidla

Latexová
a disperzní lepidla

  Doltex
  Thermocoll S 16 Express
  Dolexpress 2019
  Doletak A 160
  Ultrabond Silvertex 100
  Doleplast  D 12/5
Tavná lepidla
Ředidla
a pomocné přípravky

Ztužovací materiály
Lepidla pro
nábytkářský průmysl
Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Polyuretanová lepidla
Polychloroprenová
lepidla

Latexová
a disperzní lepidla

  Doltex
  Thermocoll S 16 Express
  Dolexpress 2019
  Doletak A 160
  Ultrabond Silvertex 100
  Doleplast  D 12/5
Tavná lepidla
Ředidla
a pomocné přípravky

Ztužovací materiály
Lepidla pro
nábytkářský průmysl
Ostatní


DOLTEX ,  DOLTEX     11,  11 D,  11 S

DOLTEX a DOLTEX 11 jsou lepidla z přírodního latexu, určená ke kontaktnímu lepení za mokra nebo po obeschnutí vhodná především pro použití při montáži svršků obuvi nebo dílců při výrobě kožené galanterie. Doltex 11 má oproti Doltexu vyšší a delší lepivost. Doltex 11 je vhodný jak pro nános štětcem, tak pro stříkání. Doltex 11 S má ještě nižší viskozitu a je určen pro stříkání do pistolí, pro které je Doltex 11 ještě příliš viskózní. Doltex 11 D je naopak podstatně viskóznější a je určen pro nános štětcem.

Latexová lepidla typu DOLTEX jsou vhodná pro lepení přírodních usní, textilů, většiny syntetických materiálů, používaných při výrobě svršků obuvi a kombinaci těchto materiálů.

Specifikace:
Barva:                       bílá
Zápach:                     po amoniaku
Konzistence:             vhodná pro nános štětcem, strojem nebo stříkání pistolí
Ředidlo:                    nelze ředit
Skladování:              6 měsíců při teplotě 15 - 25ºC v suchém skladě. Lepidlo nesmí být podchlazeno pod 5ºC a NESMÍ ZMRZNOUT ! Po podchlazení nebo zmrznutí lepidla je toto DÁLE NEPOUŽITELNÉ.

Balení:                       10 a 25 kg plastikové kanystry

Zpracování:
Lepidlo je možno použít jako jednostranné - po nanesení lepidla na jeden dílec se ihned přiloží druhý a spoj se zalisuje. V případě nánosu na obě strany je možno spoj slepit i po velmi dlouhé době obeschnutí. Lepidlo je možné použít i pro zaklepávání.

Při zpracování je třeba vzhledem k přítomnosti amoniaku v latexu dbát na dobré odvětrání pracoviště.

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY PRO MANIPULACI A PRÁCI S LEPIDLY DOLTEX A DOLTEX 11.

Lepidla typu DOLTEX jsou na bázi přírodního latexu a jsou tedy NEHOŘLAVÉ. Vzhledem k přítomnosti amoniaku (max. do 0,7%) je třeba zajistit odsávání nebo odvětrání pracoviště, aby nebyla překročena NPK amoniaku. Při práci je třeba se chránit před přímým vdechováním těchto výparů z lepidla, před dlouhodobým kontaktem lepidla s pokožkou, jeho vniknutím do očí nebo náhodným požitím. Zbytky lepidla je zakázáno vylévat do kanalizace.

PRVNÍ POMOC

Při nadýchání vyvést postiženého na čerstvý vzduch. Potřísněnou pokožku omýt vodou a mýdlem. Při vstříknutí do očí tyto vyplachovat delší dobu mírným proudem vody. Při náhodném požití vyvolat zvracení. Ve vážnějších případech vyhledat lékařskou pomoc.

 

 

 


THERMOCOLL   S 16   EXPRESS

THERMOCOLL S 16 EXPRESS je disperzní opatkové namáčecí lepidlo na bázi kopolymeru vinylacetátu.

Návod k použití:
THERMOCOLL S 16 EXPRESS je zažehlovací lepidlo, které po zahřátí na 65ºC a následném ochlazení vytvoří jednostranný spoj opatku s vrchovým nebo podšívkovým materiálem.

THERMOCOLL S 16 EXPRESS je vhodný obzvláště pro těžko lepitelné zimní podšívky na bázi textilu a pro syntetické podšívkové materiály na bázi polyesterového rouna.

Specifikace:
Barva:                        bílá
Sušina:                     40 % + 1 %
pH /DIN 53785/        4 - 5
Konzistence:            řídká tekutina
Ředidlo:                    není možno ředit
Čištění:                      voda, ihned po použití, zaschlé je nerozpustné
Skladování:              6 měsíců při pokojové teplotě. Lepidlo neodolává mrazu
a po ochlazení pod 0ºC je nepoužitelné.

Balení:                       25 kg plastové kanystry
                                   120 kg nebo 150 kg sudy

Zpracování:             
Opatky namočit, doba obeschnutí 15-20 min. Lepidlem nanesené opatky je možno skladovat několik týdnů.
Aktivace: 5-15 s, podle tloušťky materiálu.
Musí být dosaženo teploty lepidla 65ºC!

Poznámky:   Množství a rozličnost používaných materiálů nebo jejich surovin, stejně tak, jako různé zpracovatelské podmínky ukazují, že je bezpodmínečně nutné přesvědčit se předchozími zkouškami o tom, zda náš výrobek je vhodný k lepení zkoušeného materiálu. Protože zpracování našich výrobků leží mimo náš vliv a kontrolu, musíme odmítnout každé ručení za škody, způsobené zanedbáním shora uvedených údajů.

 

 

 


DOLEXPRESS  2019

DOLEXPRESS 2019 je specielní disperzní lepidlo na bázi kopolymeru (vnitřně měkčené) s velmi dobrou přilnavostí na celofán, fólie z PVC a PVAc a pod.  Díky vysoké adhezi je obzvláště vhodný pro těžko lepitelné plastové fólie na nasákavé podklady, jako je papír, karton, dřevo a pod.

Specifikace:
Báze:                                      EVA-kopolymer ve vodě
Barva:                                     bílá
Nanášení:                               špachtlí, štětcem, válečky, raklí
Viskozita:                               cca 5.000 mPa.s
Specifická hmotnost:             1,07 ± 0,01 g/cm³
PH:                                         cca 4,5
Film:                                       slabě lepivý, transparentní
Teplota zpracování:                + 15°C
Min. filmotvorná teplota:         + 0°C
Ředění:                  Nedoporučuje se. Lepidlo je dodáváno ve zpracovatelské
                              viskozitě.Ředění vodou sníží pevnost spoje
                              a změní specifické vlastnosti lepidla.
Čištění nástrojů:                     za mokra vodou. Nenechat lepidlo uschnout.
Mrazuvzdornost:                    POZOR!  LEPIDLO NESMÍ ZMRZNOUT!Skladování:                             v originálním dobře uzavřeném obalu při normální teplotě kolem +18°C 6 měsíců. Po delším skladování je třeba lepidlo před použitím dobře promíchat.

 

Zpracování:
DOLEXPRESS 2019 je dodáván pro přímé zpracování bez úpravy. Je vhodný pro ruční i strojové zpracování. Obeschnutý film lepidla je elastický a velmi odolný proti stárnutí a nevykvétají z něj žádná změkčovadla.

Upozornění:
Množství a rozličnost materiálů, dodávaných různými výrobci, stejně tak jako různé způsoby zpracování ukazují, že je důležité přesvědčit se vlastními zkouškami o tom, že námi nabízené výrobky vyhovují pro Vámi používané materiály. Protože použití našich výrobků je mimo naši kontrolu, nemůžeme odpovídat za škody, způsobené nevhodným použitím nebo na nevhodné materiály.

 

 

 


Ultrabond Silvertex 100

ULTRABOND SILVERTEX 100 je polychloroprenové latexové lepidlo, modifikované pryskyřicemi.

Oblasti použití:
ULTRABOND SILVERTEX 100 je možno použít pro lepení usní, textilu, papíru, vláknité usně a podobných materiálů. Obzvláště vhodný je pro potahování podpatků a stélek. U tohoto lepení je možno využít kombinace nástřiku potahu lepidlem ULTRABOND SILVERTEX 100 a nánosu na podpatek nebo stélku (fusbet) lepidlem PERAMENT S 132 LT namočením a následným odstředěním nebo okapáním. (viz Produktinformation na lepidlo PERAMENT).

Specifikace:
Barva:                       bílá
Viskozita:                  vhodná pro stříkání a natírání
Ředidlo:                    není možno ředit
Čištění:                      vodou ihned po nánosu, po zaschnutí nerozpustné
Skladování:               6 měsíců při pokojové teplotě. Lepidlo je po ochlazení
                                 na 0ºC  nepoužitelné. CHRÁNIT PŘED MRAZEM!!!!

Balení:                       10, 25 nebo 30 kg plastové kanystry.

Zpracování:
Nános lepidla štětcem nebo pistolí. Potahy a další díly nechat obeschnout cca 20 min., pak spojit lehkým tlakem s druhými dílci stejně opatřenými lepidlem.

Poznámky: Množství a rozličnost používaných materiálů nebo jejich surovin, stejně tak, jako různé zpracovatelské podmínky ukazují, že je bezpodmínečně nutné přesvědčit se předchozími zkouškami o tom, zda náš výrobek je vhodný k lepení zkoušeného materiálu. Protože zpracování našich výrobků leží mimo náš vliv a kontrolu, musíme odmítnout každé ručení za škody, způsobené zanedbáním shora uvedených údajů.

Naše technické informace jsou sestaveny podle našich nejlepších vědomostí, ale jsou nezávazné. Doporučujeme Vám provedení vlastních zkoušek.

 

 

 


DOLEPLAST  D 12/5

DOLEPLAST  D 12/5 je polyuretanové disperzní lepidlo pro použití při lepení kategorie 3 D, pro lepení PVC a ABS fólií. Lepidlo neobsahuje organická rozpouštědla a je velmi vhodné pro stříkání.

Oblast použití:
DOLEPLAST D 12/5 se vyznačuje vysokou počáteční přilnavostí a vysokou odolností proti zvýšeným teplotám a vlhkosti. Zažehlovací teplota je nízká a proto je toto lepidlo obzvláště vhodné pro lepení 3 D a pro lepení PVC a ABS fólií přižehlováním za tepla s membránou nebo bez ní.

Specifikace:
Barva:                                                bílá
Viskozita (Brookfield 20 UpM)          cca 1.100 mPa.s (± 200 mPa.s)
ph hodnota (DIN 53785)                   6 – 9
Nádobový čas:                                   6 – 8 hodin s přídavkem tužidla Härter D
Skladování:                                        6 měsíců při pokojové teplotě.
                                                          Lepidlo NESMÍ ZMRZNOUT !!!
                                                          Po ochlazení pod 0°C se stává
                                                          nepoužitelným.

Balení:                                               25 kg

Zpracování:
DOLEPLAST D 12/5 se zpracovává s přídavkem 5 % tužidla Härter D. Tužidlo je třeba zamíchat do lepidla pomalu a důkladně, aby se dosáhlo homogenní směsi. Nepřekračovat nádobový čas lepidla.

Pro nanášení doporučujeme stříkací pistoli s tryskou  1 – 1,5 mm. Pro lepení ploch je třeba po obeschnutí 1. nánosu aplikovat 2. nános lepidla. Zažehlení následuje max. do 8 hodin po nánosu.

Doba obeschnutí:  30 – 50 minut (je závislá na nánosu lepidla, vzdušné vlhkosti a teplotě v místnosti).
Zažehlovací teplota (ve spáře lepidla):  60 – 80 °C.
Zažehlovací doba:  1 – 2 min.
Doba vytvrzování lepidla je cca 24 hodin, konečná pevnost je dosažena po cca 7 dnech.

Upozornění:
Množství a rozličnost materiálů, dodávaných různými výrobci, stejně tak jako různé způsoby zpracování ukazují, že je důležité přesvědčit se vlastními zkouškami o tom, že námi nabízené výrobky vyhovují pro Vámi používané materiály. Protože použití našich výrobků je mimo naši kontrolu, nemůžeme odpovídat za škody, způsobené nevhodným použitím nebo na nevhodné materiály.