Výhradní zastoupení

 

Úvod Produkty Kontakt  


Polyuretanová lepidla
Polychloroprenová
lepidla

Latexová
a disperzní lepidla

Tavná lepidla
Ředidla
a pomocné přípravky

Ztužovací materiály
Lepidla pro
nábytkářský průmysl

  Doletak 50 UM
  Doletak 46
  Doletak 66
  Dolexpress BD 2
  Dolexpress BD 3
  Doletak A 160
Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polyuretanová lepidla
Polychloroprenová
lepidla

Latexová
a disperzní lepidla

Tavná lepidla
Ředidla
a pomocné přípravky

Ztužovací materiály
Lepidla pro
nábytkářský průmysl

  Doletak 50 UM
  Doletak 46
  Doletak 66
  Dolexpress BD 2
  Dolexpress BD 3
  Doletak A 160
Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polyuretanová lepidla
Polychloroprenová
lepidla

Latexová
a disperzní lepidla

Tavná lepidla
Ředidla
a pomocné přípravky

Ztužovací materiály
Lepidla pro
nábytkářský průmysl

  Doletak 50 UM
  Doletak 46
  Doletak 66
  Dolexpress BD 2
  Dolexpress BD 3
  Doletak A 160
Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Polyuretanová lepidla
Polychloroprenová
lepidla

Latexová
a disperzní lepidla

Tavná lepidla
Ředidla
a pomocné přípravky

Ztužovací materiály
Lepidla pro
nábytkářský průmysl

  Doletak 50 UM
  Doletak 46
  Doletak 66
  Dolexpress BD 2
  Dolexpress BD 3
  Doletak A 160
Ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polyuretanová lepidla
Polychloroprenová
lepidla

Latexová
a disperzní lepidla

Tavná lepidla
Ředidla
a pomocné přípravky

Ztužovací materiály
Lepidla pro
nábytkářský průmysl

  Doletak 50 UM
  Doletak 46
  Doletak 66
  Dolexpress BD 2
  Dolexpress BD 3
  Doletak A 160
Ostatní


DOLETAK  50  UM

DOLETAK 50 UM byl vyvinut specielně s ohledem na rozšíření možnosti zredukování obsahu rozpouštědel. Obsahuje cca 50 % sušiny. Je obzvláště vhodný pro nános střikáním. Má dlouhou otevřenou dobu a přesto schopnost rychlého dosažení spoje. DOLETAK 50 dává elastickou spáru s možností opakovaného slepení. DOLETAK 50 UM je vhodný i pro lepení s jednostranným nánosem.

DOLETAK 50 UM je lepidlo na bázi SB-kaučuku, vhodné pro stříkání. Je modifikováno specielně vybranými pryskyřicemi.Toto lepidlo je vhodné především pro lepení v čalounickém průmyslu a při výrobě matrací. Je možné s ním lepit pěnové materiály navzájem nebo s různými materiály, jako jsou papír, filc, juta, pěnový polystyren apod.

DOLETAK 50 UM není vhodný pro lepení potahových látek z PVC. Pro toto lepení slouží jiná specielní lepidla (polyuretanová lepidla DOLEPLAST).

Lepidlo DOLETAK 50 UM se vyznačuje vysokou lepivostí a dobrou tepelnou odolností.

Specifikace:
Barva:                                     červený
Konzistence:                           vhodná pro stříkání
Ředidlo:                                  Reiniger M
Viskozita:                               cca 1.000 mPa.s (Brookfield RVT)Hořlavost:                              nehořlavý
Sušina:                                    cca 50 %
Otevřená doba:                      jednostranně:  10 s – 2 min.
                                              oboustranně:  10 s – 15 min.
Skladování:                           v originálním dobře uzavřeném obalu při  
                                            pokojové teplotě 6 měsíců. Lepidlo je třeba
                                            zpracovávat při pokojové teplotě, aby bylo
                                            dosaženo optimálních zpracovatelských podmínek.

Zpracování:
DOLETAK 50 UM se nanáší rovnoměrně v tenké vrstvě na oba slepované materiály. V průběhu obesýchání lepidla je třeba oba slepované dílce k sobě přiložit a přimáčknout. POZOR! Doba obesýchání je závislá na vrstvě naneseného lepidla a teplotě lepidla a místnosti. Při jednostranném nánosu lepidla nebo při lepení materiálů nasákavých nebo schopných vyvinout pnutí může čas obeschnutí odpadnout, protože zde je možnost odpaření rozpouštědla zaručeno. Otevřená doba je silně závislá na charakteru lepených materiálů a na nánosu lepidla. V některých případech i při jednostranném nánosu je třeba ponechat delší otevřenou dobu.

Stříkané lepidlo vytváří „vlasy“, které jsou schopny kompenzovat rovnoměrnost nánosu.

Oprava slepeného spoje je možná max. po 12 – 24 hod. Teprve po této době je vhodné spoj lepidla namáhat.

Nánosování se provádí obvykle stříkací pistolí s tryskou o průměru 1,5 – 2,5 mm při tlaku 3 – 6 barr. Nános by měl být prováděn pistolí ze vzdálenosti max. 50 cm rovnoměrně. Následně je nutné lepené plochy dobře zalisovat.

Upozornění: Množství a rozličnost materiálů, dodávaných různými výrobci, stejně tak jako různé způsoby zpracování ukazují, že je důležité přesvědčit se vlastními zkouškami o tom, že námi nabízené výrobky vyhovují pro Vámi používané materiály. Protože použití našich výrobků je mimo naši kontrolu, nemůžeme odpovídat za škody, způsobené nevhodným použitím nebo na nevhodné materiály.

 

 

 


DOLETAK  46

DOLETAK 46 byl vyvinut specielně s ohledem na rozšíření možnosti zredukování obsahu rozpouštědel. Obsahuje cca 46 % sušiny. Je obzvláště vhodný pro nános střikáním. Má dlouhou otevřenou dobu a přesto schopnost rychlého dosažení spoje. DOLETAK 46 dává elastickou spáru s možností opakovaného slepení. DOLETAK 46 je vhodný i pro lepení s jednostranným nánosem.

DOLETAK 46 je lepidlo na bázi SB-kaučuku, vhodné pro stříkání. Je modifikováno specielně vybranými pryskyřicemi.Toto lepidlo je vhodné především pro lepení v čalounickém průmyslu a při výrobě matrací. Je možné s ním lepit pěnové materiály navzájem nebo s různými materiály, jako jsou papír, filc, juta, pěnový polystyren apod.

DOLETAK 46 není vhodný pro lepení potahových látek z PVC. Pro toto lepení slouží jiná specielní lepidla (polyuretanová lepidla DOLEPLAST).

Lepidlo DOLETAK 46 se vyznačuje vysokou lepivostí a dobrou tepelnou odolností.

Specifikace:
Barva:                                    červený, bezbarvý
Konzistence:                          vhodná pro stříkání
Ředidlo:                                 Verdünnung TF 71
Viskozita:                               cca 900 mPa.s (Brookfield RVT)
Hořlavost:                              lehce vznětlivý
Sušina:                                               cca 46 %
Otevřená doba:                      jednostranně:  10 s – 2 min.
                                             oboustranně:  10 s – 15 min.
Skladování:                           v originálním dobře uzavřeném obalu při  
                                            pokojové teplotě 6 měsíců. Lepidlo je třeba
                                            zpracovávat při pokojové teplotě, aby bylo
                                            dosaženo optimálních zpracovatelských podmínek.

Zpracování:
DOLETAK 46 se nanáší rovnoměrně v tenké vrstvě na oba slepované materiály. V průběhu obesýchání lepidla je třeba oba slepované dílce k sobě přiložit a přimáčknout. POZOR! Doba obesýchání je závislá na vrstvě naneseného lepidla a teplotě lepidla a místnosti. Při jednostranném nánosu lepidla nebo při lepení materiálů nasákavých nebo schopných vyvinout pnutí může čas obeschnutí odpadnout, protože zde je možnost odpaření rozpouštědla zaručeno. Otevřená doba je silně závislá na charakteru lepených materiálů a na nánosu lepidla. V některých případech i při jednostranném nánosu je třeba ponechat delší otevřenou dobu.

Stříkané lepidlo vytváří „vlasy“, které jsou schopny kompenzovat rovnoměrnost nánosu.

Oprava slepeného spoje je možná max. po 12 – 24 hod. Teprve po této době je vhodné spoj lepidla namáhat.

Nánosování se provádí obvykle stříkací pistolí s tryskou o průměru 1,5 – 2,5 mm při tlaku 3 – 6 barr. Nános by měl být prováděn pistolí ze vzdálenosti max. 50 cm rovnoměrně. Následně je nutné lepené plochy dobře zalisovat.

Upozornění: Množství a rozličnost materiálů, dodávaných různými výrobci, stejně tak jako různé způsoby zpracování ukazují, že je důležité přesvědčit se vlastními zkouškami o tom, že námi nabízené výrobky vyhovují pro Vámi používané materiály. Protože použití našich výrobků je mimo naši kontrolu, nemůžeme odpovídat za škody, způsobené nevhodným použitím nebo na nevhodné materiály.

 

 

 


DOLETAK  66


DOLETAK 66 byl vyvinut specielně s ohledem na rozšíření možnosti zredukování obsahu rozpouštědel. Obsahuje cca 66 % sušiny. Je obzvláště vhodný pro nános střikáním. Má dlouhou otevřenou dobu a přesto schopnost rychlého dosažení spoje. DOLETAK 66 dává elastickou spáru s možností opakovaného slepení. DOLETAK 66 je vhodný i pro lepení s jednostranným nánosem.

DOLETAK 66 je lepidlo na bázi SB-kaučuku, vhodné pro stříkání. Je modifikováno specielně vybranými pryskyřicemi.Toto lepidlo je vhodné především pro lepení v čalounickém průmyslu a při výrobě matrací. Je možné s ním lepit pěnové materiály navzájem nebo s různými materiály, jako jsou papír, filc, juta, pěnový polystyren apod.

DOLETAK 66 není vhodný pro lepení potahových látek z PVC. Pro toto lepení slouží jiná specielní lepidla (polyuretanová lepidla DOLEPLAST).

Lepidlo DOLETAK 66 se vyznačuje vysokou lepivostí a dobrou tepelnou odolností.

Specifikace:
Barva:                                     červený
Konzistence:                          vhodná pro stříkání
Ředidlo:                                 Verdünnung TF 71
Viskozita:                               cca 1.000 mPa.s (Brookfield RVT)
Hořlavost:                              lehce vznětlivý
Sušina:                                               cca 65 %
Otevřená doba:                      jednostranně:  10 s – 2 min.
                                             oboustranně:  10 s – 15 min.
Skladování:                           v originálním dobře uzavřeném obalu při  
                                            pokojové teplotě 6 měsíců. Lepidlo je třeba
                                            zpracovávat při pokojové teplotě, aby bylo
                                            dosaženo optimálních zpracovatelských podmínek.

Zpracování:
DOLETAK 66 se nanáší rovnoměrně v tenké vrstvě na oba slepované materiály. V průběhu obesýchání lepidla je třeba oba slepované dílce k sobě přiložit a přimáčknout. POZOR! Doba obesýchání je závislá na vrstvě naneseného lepidla a teplotě lepidla a místnosti. Při jednostranném nánosu lepidla nebo při lepení materiálů nasákavých nebo schopných vyvinout pnutí může čas obeschnutí odpadnout, protože zde je možnost odpaření rozpouštědla zaručeno. Otevřená doba je silně závislá na charakteru lepených materiálů a na nánosu lepidla. V některých případech i při jednostranném nánosu je třeba ponechat delší otevřenou dobu.

Stříkané lepidlo vytváří „vlasy“, které jsou schopny kompenzovat rovnoměrnost nánosu.

Oprava slepeného spoje je možná max. po 12 – 24 hod. Teprve po této době je vhodné spoj lepidla namáhat.

Nánosování se provádí obvykle stříkací pistolí s tryskou o průměru 1,5 – 2,5 mm při tlaku 3 – 6 barr. Nános by měl být prováděn pistolí ze vzdálenosti max. 50 cm rovnoměrně. Následně je nutné lepené plochy dobře zalisovat.

Upozornění: Množství a rozličnost materiálů, dodávaných různými výrobci, stejně tak jako různé způsoby zpracování ukazují, že je důležité přesvědčit se vlastními zkouškami o tom, že námi nabízené výrobky vyhovují pro Vámi používané materiály. Protože použití našich výrobků je mimo naši kontrolu, nemůžeme odpovídat za škody, způsobené nevhodným použitím nebo na nevhodné materiály.

 

 

 


DOLEXPRESS  BD 2

 DOLEXPRESS BD 2 je vynikající bíle lepidlo s dlouhou otevřenou dobou a výhodnou lisovací dobou. DOLEXPRESS BD 2 je vhodný hlavně pro použití při montáži koster nábytku, lepení ploch, hran a lepení masivů. DOLEXPRESS BD 2 je vhodný většinu operací lepení dřevěných dílců a dává pevný elastický spoj, vhodný pro následné strojní opracování dílců.

Specifikace:
Barva:                    bílá
Nanášení:               špachtlí, štětcem, válečky
Viskozita:               21.000 mPa.s/20 min/hř.6/ISO 2555/Brookfield RVT
Vodoodolnost:  odolný proti vlhkosti  B 2 DIN 68603,  D 2 EN 204
Teplota zpracování:                + 18°C
Min. filmotvorná teplota:       + 6°C
Otevřená doba:                      15 minut (20°C, 50% relativní vlhkost)
Spotřeba:                                140 – 180 g/m²
Lisovací tlak:                          2 – 6 kp/cm²
Ředění: Nedoporučuje se. Lepidlo je dodáváno ve zpracovatelské viskozitě.
            Ředění vodou sníží pevnost spoje a změní specifické vlastnosti lepidla.
Čištění nástrojů:                     za mokra vodou. Nenechat lepidlo uschnout.
Mrazuvzdornost:                    POZOR! LEPIDLO NESMÍ ZMRZNOUT!Skladování: v originálním dobře uzavřeném obalu při normální teplotě kolem +18°C 6 měsíců. Po delším skladování je třeba lepidlo před použitím dobře promíchat.

Zpracování:
DOLEXPRESS BD 2 je dodáván s vlastnostmi pro okamžité použití. Nanáší se jednostranně a během otevřené doby musí dojít ke spojení s druhým dílcem a zalisování. Otevřená doba a lisovací tlak jsou závislé na teplotě místnosti a materiálu, vyšší teplota (v létě) zkracuje, nižší teplota (v zimě) tyto časy prodlužuje. Vlhkost dřeva  by měla být cca 8 – 10%. DOLEXPRESS BD 2 nesmí přijít do styku se železem. (nanášecí nástroje, skladovací nádoby atd.), protože by mohlo dojít k zabarvení dřeva.

Lisovací doby:
Měkké dřevo:            20°C    15 minut lisovací doba

                                  50°C      9 minut lisovací doba

                                  70°C      5 minut lisovací doba

Tvrdé dřevo:              20°C    22 minut lisovací doba

                                  50°C    12 minut lisovací doba

                                  70°C      6 minut lisovací doba

Dýhy:                         20°C    45 minut lisovací doba

                                  50°C    10 minut lisovací doba

                                  70°C      4 minut lisovací doba

Dřevotřísky:               20°C    60 minut lisovací doba

(DKS plotny)             50°C    13 minut lisovací doba

Vzhledem k nevhodnému pnutí a termoplasticitě dřevotřísek by teplota při jejich lisování neměla překročit 50°C.

Upozornění: Množství a rozličnost materiálů, dodávaných různými výrobci, stejně tak jako různé způsoby zpracování ukazují, že je důležité přesvědčit se vlastními zkouškami o tom, že námi nabízené výrobky vyhovují pro Vámi používané materiály. Protože použití našich výrobků je mimo naši kontrolu, nemůžeme odpovídat za škody, způsobené nevhodným použitím nebo na nevhodné materiály.

 

 

 


DOLEXPRESS  BD 3

DOLEXPRESS BD 3  je specielní bíle lepidlo, které i při zpracování bez tužidla dosahuje vodoodolnosti D 3 podle EN 204. S přídavkem tužidla HÄRTER D odolnosti odpovídající D 4 podle EN 204.

DOLEXPRESS BD 3 dává vodovzdornou, houževnatou, elastickou spáru, vhodnou pro další strojní opracování. Na základě svých vlastností je toto lepidlo vhodné zejména pro lepení dveří, oken, zhotovování dílů pro koupelny, kuchyně apod. a také pro nábytek na vývoz do tropů. Toto lepidlo je také vhodné pro lepení s vysokou frekvencí.

Specifikace:
Báze:                        polyvinylacetát
Barva:                      bílá
Nanášení:                 špachtlí, štětcem, válečky
Viskozita:                 cca 15.000 mPa.s/20 min/hř.6/ISO 2555/Brookfield RVT
Vodoodolnost:         vysoce odolný proti vlhkosti B 2 DIN 68603, D 2 EN 204
Teplota zpracování:                 + 18°C
Min. filmotvorná teplota:         + 3°C
Otevřená doba:                      10  minut (20°C, 50% relativní vlhkost)
Spotřeba:                               140 – 180 g/m²
Lisovací tlak:                          2 – 6 kp/cm²
Nános lepidla:                        oboustranný
Ředění: Nedoporučuje se. Lepidlo je dodáváno ve zpracovatelské viskozitě.
            Ředění vodou sníží pevnost spoje a změní specifické vlastnosti lepidla..
Čištění nástrojů:                     za mokra vodou. Nenechat lepidlo uschnout.
Mrazuvzdornost:                    stabilní do –12°C
Skladování: v originálním dobře uzavřeném obalu při normální teplotě kolem +18°C 6 měsíců. Po delším skladování je třeba lepidlo před použitím dobře promíchat.

Zpracování:
DOLEXPRESS BD 3 je dodáván s vlastnostmi pro okamžité použití. Nanáší se jednostranně a během otevřené doby musí dojít ke spojení s druhým dílcem a zalisování. U těžko lepitelných dřev zlepší kvalitu spoje oboustranný nános lepidla. Při tom je třeba podle potřeby prodloužit otevřenou dobu. Otevřená doba a lisovací tlak jsou závislé na teplotě místnosti a materiálu, vyšší teplota (v létě) zkracuje, nižší teplota (v zimě) tyto časy prodlužuje. Vlhkost dřeva  by měla být cca 8 – 10%.

DOLEXPRESS BD 3 nesmí přijít do styku se železem. (nanášecí nástroje, skladovací nádoby atd.), protože by mohlo dojít k zabarvení dřeva.

Lisovací doby:
Měkké dřevo:            20°C    15 minut lisovací doba

                                  50°C      7 minut lisovací doba

                                  70°C      4 minut lisovací doba

Tvrdé dřevo:              20°C    16 minut lisovací doba

                                  50°C      9 minut lisovací doba

                                  70°C      6 minut lisovací doba

Dýhy:                         20°C    40 minut lisovací doba

                                  50°C     7 minut lisovací doba

                                  70°C     3 minut lisovací doba

Dřevotřísky:               20°C    50 minut lisovací doba

(DKS plotny)             50°C    10 minut lisovací doba

Vzhledem k nežádoucímu pnutí a termoplasticitě se u DKS ploten nedoporučuje překročit teplotu lisování nad 50°C.

Upozornění: Množství a rozličnost materiálů, dodávaných různými výrobci, stejně tak jako různé způsoby zpracování ukazují, že je důležité přesvědčit se vlastními zkouškami o tom, že námi nabízené výrobky vyhovují pro Vámi používané materiály. Protože použití našich výrobků je mimo naši kontrolu, nemůžeme odpovídat za škody, způsobené nevhodným použitím nebo na nevhodné materiály.