Výhradní zastoupení

 

Úvod Produkty Kontakt  


Polyuretanová lepidla
Polychloroprenová
lepidla

Latexová
a disperzní lepidla

Tavná lepidla
  Quickfix
  Dolethan 41 D
  Dolemelt 41
Ředidla
a pomocné přípravky

Ztužovací materiály
Lepidla pro
nábytkářský průmysl

Ostatní


QUICKFIX

Tavná lepidla QUICKFIX se vyznačují následujícími vlastnostmi:
                  rychlé slepení
                  vysoká počáteční pevnost
                  dlouhá skladovatelnost (v suchém skladě)

Specifikace:
Účel        Quickfix       Na       dod.ve        Tep.              Bod          Viskozita
použití        typ           bázi       formě        zprac.           měknutí      (Brookfield)                                                                  ºC                ºC                               Napínání    220   polyester      drát           215-240         180     180p - 220ºC
špic            220   polyester    granulát      215-240         182     220p - 220ºC

Napínání    180   polyamid      drát          180-200        162     60-75p- 230ºC
stran          180   polyamid    granulát     200-210         174     54p - 200ºC

Zaklepávání a napínání stran
Granulat S17B    polyamid    granulát    150-165         109     50p - 150ºC

Schmelz-
kappe         180   polyamid       drát           180-200         125     50p - 190ºC(natírací tužinka)                                                                                            

 Množství a rozličnost používaných materiálů nebo jejich surovin, stejně tak, jako různé zpracovatelské podmínky ukazují, že je bezpodmínečně nutné přesvědčit se předchozími zkouškami o tom, zda náš výrobek je vhodný k lepení zkoušeného materiálu. Protože zpracování našich výrobků leží mimo náš vliv a kontrolu, musíme odmítnout každé ručení za škody, způsobené zanedbáním shora uvedených údajů.

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICÉ POKYNY PRO MANIPULACI
A PRÁCI S TAVNÝMI LEPIDLY QUICKFIX

Na pracovišti nejíst a nepít. Dodržovat všeobecně platné bezpečnostní a hygienické předpisy pro práci s chemikáliemi.

PRVNÍ POMOC
Není třeba žádné zvláštní opatření.