Výhradní zastoupení

 

Úvod Produkty Kontakt  


Polyuretanová lepidla
Polychloroprenová
lepidla

Latexová
a disperzní lepidla

Tavná lepidla
Ředidla
a pomocné přípravky

Ztužovací materiály
  Flexy
  Reflexy
  HN
Lepidla pro
nábytkářský průmysl

Ostatní


FLEXY

FLEXY je vytlačovaný foliový ztužovací materiál. Je velmi elastický, po naformování stálý a prakticky neomezeně odolný proti zlámání. Používá se pro výrobu tužinek. Je odolný proti vlhkosti.

Tužinky FLEXY jsou nánosovány vysoce jakostním lepidlem, které má univerzální použití a umožňuje vynikající slepení s usňovým nebo syntetickým svrškovým materiálem.

Sortiment tužinkových materiálů:
                          Tloušťka v mm       Účel použití
FLEXY 25                 0,4                  Velmi lehké pro měkkou a tenkou
                                                         svrškovou useň

FLEXY 35                 0,5                  Pro dámskou obuv

FLEXY 45                 0,6                  Pro dámskou holeňovou,sportovní
                                                          a pánskou obuv

FLEXY 65                 0,7                  Pro pánskou obuv nebo těžkou
                                                          holeňovou

FLEXY 85                 1,0                  Pro sportovní,horskou obuv ap.

 

Zpracování:

NAŽEHLOVÁNÍ:
Tužinky FLEXY se kosí a pak nažehlují.

Teplota:         160 - 190 ºC
Lis. doba:      4 - 7 s
Lis. tlak:         3,5 - 5 bar

Tužinka musí mít ihned po nažehlení transparentní (průhledný) vzhled. Mléčně bílá místa po nažehlení ukazují na nedostatečnou teplotu. Zažehlení při nízké teplotě může vést ke vzniku faldů na napínací záložce.

Napínání a montáž:
Před napínáním je nutná aktivační teplota cca 90ºC. Mohou být použity i aktivační stroje, pracující s párou. Pro dosažení požadovaného tvaru doporučujeme, aby napnutá obuv procházela ustalovací komorou (doba 4-5 min.,tep.120ºC). Obuv s tužinkami FLEXY je nejlepší vyzout z kopyta cca 1-2 h po napnutí.Konečné zafixování tvaru je dosaženo po cca 24 h.

Poznámka:Množství a rozličnost používaných materiálů nebo jejich surovin, stejně tak, jako různé zpracovatelské podmínky ukazují, že je bezpodmínečně nutné přesvědčit se předchozími zkouškami o tom, zda náš výrobek je vhodný k použitým materiálům. Protože zpracování našich výrobků leží mimo náš vliv a kontrolu, musíme odmítnout každé ručení za škody, způsobené zanedbáním shora uvedených údajů.